Logopedische screening

De logopedische screening is een kortdurend gesprekje met de kleuter uit groep 1 of 2 waarin de taalspraakscreening van de NVLF centraal staat. Door mijn jarenlange ervaring in dit werk kan ik na afloop een samenvatting  geven van de communicatievaardigheden van de kleuter en een advies over de  spraak-taalontwikkeling. Indien ik nog geen duidelijk beeld heb, zoek ik nog verder contact met het kind tijdens zijn/haar gebruikelijke activiteiten in de klas. De advisering gebeurt na overleg met de leerkracht. Er kan een advies voor de leerkracht en/of ouders uit voortkomen. Soms wordt  logopedie geadviseerd of een logopedisch onderzoek. De Babbeljuf maakt een verslag van de screening voor de leerkracht en een brief voor de ouders. 

Voor wie: kleuters uit groep 1 en 2 en eventueel oudere basisschoolleerlingen waarbij de screening wordt aangepast aan de leeftijd.

Doel: vaststellen of er logopedische belemmeringen zijn voor een goede communicatie.

Er wordt natuurlijk zorgvuldig omgegaan met de verkregen informatie: Alleen de ouders en de school zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.