Dyslexiebehandeling

De Babbeljuf is behandelaar dyslexie.

Kinderen die gediagnosticeerd zijn met een ernstige, enkelvoudige dyslexie worden op school behandeld. De kinderen krijgen wekelijks 45 minuten training op het gebied van lezen en spellen volgens een bewezen effectieve methode. Dit kan tijdens of eventueel na schooltijd. De kinderen krijgen huiswerk voor thuis en in de klas. De training beslaat een periode van één tot anderhalf jaar.

De behandeling kan pas starten nadat een gz-psycholoog de diagnose heeft gesteld.

Is er geen sprake van dyslexie maar wel van lees-en/of spellingproblemem dan kan de Babbeljuf als oefencoach ingeschakeld worden.

Wilt u de De Babbeljuf als dyslexiebehandelaar of oefencoach? Ga dan naar de contactpagina.